Open

'Hij heeft een goed verhaal gezien'

Picture of Matthijs
Interview door Matthijs van Maltha 1 April 2014

Een interview met Decamerone-geïnterviewde Maarten.

Uriah heeft je geïnterviewd voor het Decamerone-project. Toen hij je dat vroeg, wat dacht je toen?

‘Nou, prima.’

Vroeg je je ook nog af waarom hij dat wilde?

‘Nou ja, gewoon.
Omdat hij een stuk wou maken. Vandaar dat hij me wilde interviewen. Hij kende mijn verhalen natuurlijk.’

Was jij enthousiast dat hij jou wilde interviewen?

‘Ik vond het prima. Hij wou dat graag, dus ach. Waarom niet. Hij overviel me er een beetje mee.’

Als hij dat graag wilde dan vond je het prima.

‘Precies. Hij is een hele fijne collega.’

Hoe ging het interview?

‘Nou, prima. We hebben een kop koffie gedronken. We zaten hier, maar dan binnen. Toen was het nog niet zulk mooi weer. Het was vrij kort eigenlijk. We waren binnen een half uur klaar.’

Hebben jullie elkaar nog gesproken na het interview?

‘We hebben daarna samen gewerkt, dus ik heb hem nog wel gezien. Hij zei “Als ik nog wat wil weten dan vraag ik het wel.” En hij heeft niks gevraagd, dus hij had blijkbaar genoeg materiaal.’

Is dat nodig, genoeg materiaal?

‘Ik ben geen theatermaker. Het is ook nooit mijn ambitie geweest.’

Is Uriah iemand die materiaal nodig heeft?

‘Dat weet ik niet. Ik heb er gewoon geen kijk op. Hij verraste me toen hij vertelde dat hij acteur wil worden en naar een acteursopleiding wil. Daar gaat hij binnenkort auditie voor doen, volgens mij.’

Toen had Uriah al die informatie, genoeg om iets mee te maken in ieder geval. Hij kon aan de slag. Wat dacht je toen?

‘Nou, mooi.’

Het was helemaal in zijn handen. Hij kan alles doen met jouw informatie.

‘Ja, natuurlijk.’

Denk je dat hij goed met jouw verhaal kan omgaan?

‘Daar ga ik wel van uit. Uriah is niet op zijn achterhoofd gevallen. Ik vertrouw hem mijn verhaal wel toe.

Doe mij nog maar een cappuccino.
Met veel suiker graag!

Ik weet niet of hij dat gehoord heeft.’

Wat als Uriah jouw verhaal moet gaan aanpassen om er theater van te maken?

‘Prima. Ik hoef het niet te doen. Hoe hij het gaat doen is zijn probleem, en dat gaan we zien. Maar ik denk dat hij wel goed in de gaten heeft hoe het in elkaar steekt. We hebben vaak zitten praten over de Roxy, dus ik denk dat hij het wel goed doet. Daar vertrouw ik hem wel in.’

Denk je dat jullie gesprekken over de Roxy hem hebben beïnvloed om jouw te interviewen?

‘Ik heb hem waarschijnlijk wel op een idee gebracht. Het moest over een ongelukkig afgelopen liefde gaan. Het gaat in ieder geval niet over een normale ongelukkig afgelopen liefde.’

Denk je dat dat echt kan, verhalen overbrengen naar het theater?

‘Dat weet je niet. In principe interpreteer je natuurlijk altijd.

Dank je wel.
Heb je nog wat suiker voor me?
Een zakje extra of zo?

Ik houd van zoet.

Theater is altijd een vorm van interpretatie. Maar ook het originele verhaal zal altijd wel interpretatie zijn. Het ligt aan diegene die het maakt.’

Jij vond Uriah wel een maker aan wie je je verhaal kon vertellen.

‘Nee, dat niet. Dit is een van zijn eerste theaterprojecten, toch?’

Vind je het wel leuk dat je nu mensen kan vertellen dat Uriah van jouw verhaal theater heeft gemaakt?

‘In principe wel. Niet dat ik het van de daken loop te schreeuwen hoor, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk dat hij dit als een invalshoek neemt. Eigenlijk wel slim bedacht van hem, dat hij het verhaal van Decamerone gaat vertellen vanuit deze invalshoek. Je gaat op zoek naar ongelukkig afgelopen liefde en je eindigt hier.’

Denk je dat de meeste mensen geneigd zijn een andere invalshoek te zoeken?

‘Ja. Meer in de zin van een relatie die mis is gelopen of zo. Of iemand die dood is gegaan. Dit is meer van “o, zo kun je het inderdaad ook bekijken.” Dat vond ik wel leuk.’

Zou je dat kunnen vergelijken, de Roxy met relaties die stuklopen of mensen die dood gaan?

‘Met mensen die dood gaan niet. Maar relaties die stuk lopen, dat zou wel vergelijkbaar zijn.’

 

Ik voel het ook wel als een verloren liefde, dat had Uriah goed gezien.

Op welke manier?

‘Werk is belangrijk in het leven. Ik voel het ook wel als een verloren liefde, dat had Uriah goed gezien. Uriah en ik hebben ook wel een klik. Al vanaf het begin. Hij heeft een goed verhaal gezien.’

Denk je dat hij tevreden is met dat verhaal?

‘Weet ik niet. Dat gaan jullie woensdag zien, neem ik aan. Ik weet niet wat hij er van gemaakt heeft. Ik heb hem ook al een paar weken niet gezien, moet ik zeggen.’

Denk je dat je zelf je eigen verhaal tot theater om zou kunnen zetten?

‘Daar zou ik niet eens aan denken.’

En Uriah kan dat wel?

‘Dat hoop ik voor hem. Maar hij wil ook die richting op, in de toekomst. Hij denkt “Ik ga het gewoon proberen, en ik kijk wel wat het wordt” ‘

Vindt je dat een goede houding?

‘Hij wil het wel graag. Het is echt zijn ambitie. Hij wil gewoon acteur worden.’

Is ambitie zoals dat iets goeds?

‘Hij is nog jong. Dan sta je aan het begin van je leven, aan het begin van je carrière. Dan wil je een weg gaan uitstippelen voor jezelf.’

Fotografie: Fey Lehiane

Toen jij jong was, had je toen ook ambities?

‘Nee. Ik ben op gegeven moment achter een bar gestapt en daar gebleven. Heel simpel.’

Heb je daar nu spijt van?

‘Nee. Anders had ik het nu ook niet meer gedaan.’

Nooit gehad?

‘Geen seconde. Ik ga elke dag nog steeds fluitend naar mijn werk.’

Had je je ooit bedacht dat jij, de persoon die  nog elke dag fluitend naar zijn werk gaat, onderwerp zou kunnen zijn van een verhaal zoals Uriah dat nu vertelt?

‘Nee, zelf zou ik er niet opgekomen zijn. Dat vind ik ook leuk hoor. Maar ik vind het ook leuk dat Uriah het nu wel zo neerzet. Ik hoop ook dat hij er iets moois mee maakt.’

Je hebt vertrouwen in Uriah?

‘Ja, absoluut. Het is een goeie gast. We hebben veel plezier met elkaar.’

Als je de wereld zou moeten veroveren, hoe zou je dat dan doen?

‘Ik geloof er niet in dat ik de wereld ga veroveren.’

Zou Uriah de wereld wel kunnen veroveren?

‘Dat hoop ik voor hem. Ik zou het in ieder geval leuk vinden, als hij een groot acteur wordt: met die jongen heb ik nog samengewerkt.’

 

'Hij heeft een goed verhaal gezien'
Terug naar het overzicht