Drama

Progressie

Picture of Hanne
Vangnet door Hanne van de Vuurst 12 Maart 2014

Twee jongens, beiden rond de twintig, bevinden zich in een grote studiezaal vlak voor een tentamen.

Jongen 1: Weet je wat het is?
Jongen 2: Nee

Jongen 1: Bij de vorige wist ik het allemaal niet, man. Toen had ik een vijf. Een víjf, weet je?
Jongen 2: Ja

Jongen 1: Als ik het nu weer niet haal… Man, dan kan ik het dus echt niet. De vorige keer had ik echt geen idee…  Nu heb ik echt mijn best gedaan, maar dat dacht ik toen ook. Fuck man, ik weet het gewoon niet. Ik heb echt geen idee… Kijk, als het nu beter gaat, dan kan het dus wel. Dan zit er progressie in. Een stijgende lijn, snap je? Maar als het weer niet lukt, dan is er dus geen verbetering. Dan doe ik dus iets fout, snap je? Maar dát weet je dus nooit! Dat is het probleem! Je wéét het gewoon niet, weet je!?
Jongen 2: Ja

Jongen 1: Ja, toch!?
Jongen 2: Ja

Jongen 1: Ik heb ook fucking honger trouwens.

Progressie
Terug naar het overzicht