Info

Decamerone is een netwerkplatform voor jonge mensen die verhalen vertellen.

Uitgangspunt van Decamerone is het verzamelen van verhalen van vlees en bloed. Dat kan door mensen actief aan te spreken, te observeren en te interviewen. Decamerone hanteert een journalistieke methode, waarbij jonge makers gesprekken voeren met buurtgenoten, familieleden, winkeliers, daklozen, politieagenten en andere bewoners van de stad.

De verzamelde anekdotes worden uitgewerkt tot teksten, podcasts, video, fotografie of beeldende kunst en worden op deze website gepubliceerd.

Het project is gebaseerd op de Decamerone, een beroemde middeleeuwse raamvertelling van de Italiaanse schrijver Giovanni Boccaccio, waarin drie mannen en zeven vrouwen het door de pest geplaagde Florence ontvluchten en elkaar in een buitenverblijf tien dagen lang verhalen vertellen, elke dag over een ander thema.

Contact

Voor vragen of opmerkingen, stuur een mail naar factory@likeminds.nl.

Wil je ook schrijven voor Decamerone?

Neem contact op met factory@likeminds.nl voor meer informatie.

Een initiatief van

Mede mogelijk gemaakt door